moje id nowy

 Nasze propozycje

  loteria
  kredyt
  kredyt
  kredyt
Pożyczki mleczarskie

 Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu:  01.2021 r.

WIBOR 1M - 0,20%                         WIBOR 3M - 0,21%

Stawka WIBOR 3M :                        0,22% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

0,22% - dla kredytów "Rodzina na swoim"

 Stopy procentowe NBP

obowiązują od 29.05.2020 r.

Referencyjna        - 0,10%       Lombardowa         - 0,50%        Depozytowa          - 0,00%       Redyskonto weksli - 0,11%

 Przydatne linki
Nowa karta Visa z dla klientów Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, to teraz emocjonujący konkurs!   Zapraszamy do KARTOWEJ fortuny - codziennie do wygrania po 500 zł dla 5 osób.Wystarczą 3 transakcje i możesz grać o 500 zł .                 więcej....

 Kredyt gotówkowy na cele ekologiczne i nie tylko... .W Banku Spółdzielczym w Garwolinie ekologię chcemy przedstawić także jako ekonomiczne rozwiązania dla Ciebie. I dlatego oferujemy Ci kredyt gotówkowy, które otwierają dodatkowe możliwości wygrania dofinansowania. Co więcej część kwoty możesz przeznaczyć na dowolne cele, niezwiązane z ekologią.         więcej....

Szanowni Klienci w związku z ostatnimi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej informujemy, iż z dniem 15 września 2020 r. wejdą w życie zmiany w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Społdzielczego w Garwolinie dla klientow instytucjonalnych” .         więcej....

W związku z ostatnimi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej informujemy, iż z dniem 10 września 2020 r. wejdą w życie zmiany w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Społdzielczego w Garwolinie dla klientow indywidualnych” .         więcej....

Komunikat dotyczący godzin pracy placówek , W związku z łagodzeniem skutkow zagrożenia wynikającym z rozprzestrzeniania się koronowirusa Bank Spółdzielczy w Garwolinie zmienia z dniem 01.06.2020 r. rozkład czasu pracy Centrali Banku w Garwolinie , Oddziałów i Filii Banku w sposób następujący: Centrala praca w godzinach 8:00-17:00 , Oddziały i Filie praca w godzinach 8:00-16:00

Zobacz jak ubiegać się o kredyt gotówkowy ograniczając wizyty w placówkach naszego Banku w czasie pandemii COVID-19          więcej....

Szanowni Kredytobiorcy jeżeli dotychczas spłacaliście raty kredytu z tytułu zaciągniętych w naszym Banku kredytów w formie wpłat gotówkowych i nie posiadacie rachunków bieżących lub rachunków ror w naszym Banku z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 dbając o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych pracowników umożliwiamy spłatę rat kredytu w formie bezgotówkowej bez konieczności wizyty w placówce Banku za pośrednictwem przelewu na rachunek techniczny placówki Banku.          więcej....

Bank Spółdzielczy w Garolinie zawiadamia , iż w zwiazku z obniżeniem od dnia 09 kwietnia 2020 r. stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej , obniżeniu ulega oprocentowanie produktów depozytowych w naszym Banku od dnia 10.04.2020 r. W przypadku lokat internetowych założonych do dnia 09.04.2020 r. zmina oprocentowania obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego zobacz aktualne oprocentowanie lokat....

Szanowni Państwo , mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w placówkach naszego Banku do niezbędnego minimum. Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich            więcej....

Uwaga na wyłudzenia "na koronawirusa" Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.            więcej....

Komunikat Związku Banków Polskich z dnia 13 marca 2020r. dotyczący kontaktów klientów z bankiem w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa          zobacz....

Bank Spółdzielczy w Garwolinie uprzejmie informuje, że w związku z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1075), która w zakresie swojej regulacji wdraża tzw. Dyrektywę PSD2 Parlamentu Europejskiego i Rady UE nie będzie wydawał dotychczasowych instrumentów uwierzytelnienia użytkownika w usłudze bankowości elektronicznej wykorzystywanych do autoryzacji operacji tj. list jednorazowych haseł tzw."zdrapek" . Dotychczas wydane listy jednorazowych haseł lub listy "zdrapki" będą mogły być wykorzystane w terminie do 13 września 2019 r. włącznie.         więcej....

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności !!!!! Komunikat Prokuratury Krajowej,Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ,Europejskiego Centrum Konsumenckiego ,FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 15 maja 2019 r. : Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL pod adresem https://incydent.cert.pl/ oraz najbliższej jednostce Policji. Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań. Masz też prawo złożyć reklamację do swojego banku.         więcej....

Informacje dla dostawców usług (TPP)   Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera .

Bank Spółdzielczy w Garwolinie uruchomił usługę szybkich płatności internetowych Paybynet za zakupy w e-sklepach . Dzięki usłudze wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za zakupy w Internecie.         więcej....

Zamów terminal płatniczy z 0 zł i zwiększ swoje obroty . Dzięki Programowi "Polska Bezgotówkowa" przyjmuj płatności bez żadnych opłat przez          więcej....

Skorzystaj z możliwości zakupu online w Concordia Ubezpieczenia polis Auto Assistance , Concordia Turysta i NNW Indywidualne          więcej....

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).Bank Spółdzielczy w Garwolinie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta instytucjonalnego posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN , nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT.          więcej....

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych , zwane RODO . Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów . Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.          więcej....

Bank Spółdzielczy w Garwolinie jako pierwszy bank w powiecie garwolińskim udostępnił swoim klientom bankomaty wykorzystujące autoryzację biometryczną . We wdrożonym rozwiązaniu wykorzystano najnowszą technologię opartą o analizę układu naczyń krwionośnych dłoni – Palm Vein. Technologia biometryczna zapewnia klientom banku szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do gotówki z bankomatu bez konieczności użycia karty i autoryzacji PIN-em.         więcej....

Bezpieczne finanse seniora , czyli jak nie paść ofiarą oszustwa " na wnuczka" czy "policjanta" . Uważaj na oszusta podającego się za krewnego lub policjanta! Metoda "na wnuczka” charakteryzuje się tym, że przestępca, kontaktując się z potencjalną ofiarą: podaje się za bliższego lub dalszego krewnego, dzwoni do ofiary, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem, kuzynem itp.,tak prowadzi rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Metoda "na policjanta" jest zmodyfikowaną formułą metody na "wnuczka",czyli sytuację, gdy przestępca dzwoni: podając się za funkcjonariusza prowadzącego śledztwo,prosi o pilną pomoc, najczęściej związaną z przekazaniem określonej kwoty pieniędzy, by udała się prowokacja wymierzona w rzekomego przestępcę ................           zobacz wiecej

Płać telefonem jak zwykłą kartą zbliżeniową.Skorzystaj z usługi płatności mobilnych przy użyciu aplikacji Planet Mobile HCE wykorzystującej komunikację NFC pomiędzy telefonem a terminalem płatniczym. HCE to obecnie najbardziej zaawansowana technologia wśród dostępnych na rynku rozwiązań płatności mobilnych          więcej....

Szanowni Państwo Bank Spółdzielczy w Garwolinie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę ..............           zobacz wiecej

Uprzejmie informujemy, że od od 1 maja 2017 r. wchodzi w życie Ustawa Euro-FATCA/CRS o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami nakładająca między innymi na banki obowiązki wdrożenia procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych umożliwiających – odpowiednio – weryfikację rachunków finansowych oraz identyfikację rachunków podlegających raportowaniu, a także przekazywanie informacji o tych rachunkach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.          więcej....


 Ważne informacje dla naszych klientów

Bank Spółdzielczy w Garwolinie jest uczestnikiem międzynarodowych przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem Western Union Money Transfer oraz Systemu Sami Swoi.       zobacz jak skorzystać z usługi.

Sprawdź informacje o Banku Spółdzielczym w Garwolinie w Branżowym Wykazie Firm i Instytucji       więcej....

Przyjmuj płatności kartą bez żadnych opłat przez 12 miesięcy .Zamów terminal płatniczy w Planet Pay       zobacz....

Zapraszamy do korzystania z usług naszych 13 bankomatów zainstalowanych w : Centrali BS Garwolin , Borowiu,Górznie, Miastkowie Kościelnym, Parysowie, Pilawie, Wildze, Trojanowie i Żelechowie , a także w sklepach sieci "Biedronka" w Garwolinie, Pilawie , Żelechowie.
W bankomatach obsługiwane są karty: Eurocard/MasterCard,Maestro, PolCard, Visa.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) VISA należy niezwłocznie zgłosić ten fakt: telefonicznie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A (tel. +48 86 215 50 50 lub +48 22 539 50 00 czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA osobiście w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA


Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki w ponad 4 700 bankomatach:
  1. Zrzeszenia Banku BPS S.A
  2. Gospodarczego Banku Wielkopolskiego - GBW S.A
  3. Krakowskiego Banku Spółdzielczego
  5. Sieć Planet Cash

Wyszukiwarka bankomatów ze strony internetowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A

Odsetki nawet 0,03% w stosunku rocznym już po 10 dniach od momentu złożenia lokaty. Skorzystaj z okazji i załóż Net-lokatę za pośrednictwem konta internetowego.

Uroczyste otwarcie nowego budynku Oddziału w Wildze     więcej....


XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088240 , Numer NIP : 826-00-05-889 ,Numer REGON : 000508112 ,KOD SWIFT: POLUPLPR