DZIAŁANIA POMOCOWE - KORONAWIRUS  Spłata kredytu bez konieczności wizyty w placówce Banku

Szanowni Kredytobiorcy jeżeli dotychczas spłacaliście raty kredytu z tytułu zaciągniętych w naszym Banku kredytów w formie wpłat gotówkowych i nie posiadacie rachunków bieżących lub rachunków ror w naszym Banku z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 dbając o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych pracowników umożliwiamy spłatę rat kredytu w formie bezgotówkowej bez konieczności wizyty w placówce Banku za pośrednictwem przelewu na rachunek techniczny placówki Banku.

Prosimu o dokonaniu przelewu z dowolnego rachunku (np. rachunku Państwa w innych bankach,rachunku Państwa bliskich itp. ) na poniższy rachunek techniczny placówki Banku, w której Państwo zaciągneliście kredyt wpisując , w treści przelewu obligatoryjne numer umowy kredytu oraz termin raty kredytu.