BANK


Otwarcie nowego budynku bankowego Oddziału Banku w Wildze
     W dniu 20 października 2012 roku nastąpiło uroczyste przeniesienie obsługi bankowej z dotychczasowego budynku Oddziału Banku w Wildze przy ulicy Warszawskiej 47 do nowego budynku zlokalizowanego w centrum Wilgi , przy ulicy Reymonta 2a.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14 Mszą Świętą w Kościele P.W Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Wildze .Msza Święta została odprawiona w koncelebrze przez ks.prałata Ryszarda Andryszczaka Dziekana dekanatu garwolińskiego , ks.Henryka Och Proboszcza miejscowej parafii oraz ks. kanonika Włodzimierza Tendorfa Proboszcza Parafii P.W Wniebowzięcia NMP w Parysowie.Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił ks. Hentyk Och , zwracajac szczególną uwagę na spółdzielczy charakter Banku i jego polskie korzenie.Po zakończeniu Mszy Świetej nastąpił przemarsz wszystkich uczestników z kościoła parafialnego do nowootwieranego budynku.

Następnie dokonano przecięcia wstęgi otwierającej i poświecenie budynku przez proboszcza miejscowej parafii ks.Henryka Och. Prezes Banku Spółdzielczego , Pan Roman Odalski powiedział ,że oddawany do użytku nowy budynek Oddziału w Wildze jest elementem strategii Banku w zakresie poprawy standardu obsługi klienta.W uroczystości odadania do użytku nowego obiektu bankowego wzięli udził między innymi - posłowie na Sejm RP Pani Stanisława Prządka i Pan Grzegorz Woźniak , włodarze jednostek samorzadu terytorianego z powiatu garwolińskiego na czele ze Starostą Panem Markiem Chciałowskim, dyrektor lubelskiego Oddziału Banku Polskiej Spółdzielczości S.A Pana Tadeusz Walasek , przedstawiciele lokalnego biznesu, członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd i pracownicy Banku.

  Zobacz więcej zdjęć z uroczystości