OPROCENTOWANIE

Obowiazuje od dnia : 02.06.2020 r.

 Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych  *


 Oprocentowanie rachunków lokat terminowych   **
Istnieje możliwość zastosowania indywidualnych stawek oprocentowania .