OPROCENTOWANIE

Ostatnia aktualizacja : 02.06.2020 r.

 Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych  *


 Oprocentowanie książeczek lokat terminowch i rachunków lokat terminowych "STANDARD" **


 Rachunków oszczędnościowych "POL-EFEKT"  ***
 Oprocentowanie NET-lokat zakładanych poprzez INTERNET BANKING ****

Minimalna kwota zakładanej NET-lokaty - 1.000 zł  1. Oprocentowanie wkładów oszcędnościowych terminowych osób fizycznych lokowanych w kwocie od 50.000 zł na okresy od 1 miesiąca może być negocjowane na zasadach określonych w "Regulaminie funkcjonowania książeczek z wkładami terminowymi w Banku Spółdzielczym w Garwolinie".
  2. Negocjowanie oprocentowania lokat terminowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych odbywa się na zasadach prowadzenia i otwierania rachunków lokat terminowych dla tych podmiotów.