MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE
| System przekazów Western Union Money Transfer |System przekazów Sami Swoi |

Bank Spółdzielczy w Garwolinie jest uczestnikiem najszybszych międzynarodowych przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem Western Union Money Transfer.

Pieniądze są odbierane bez wymogu posiadania rachunku bankowego ani czeków.

Wykorzystanie nowoczesnego systemu komputerowego zapewnia szybki i bezpieczny transfer pieniędzy dla osób prywatnych w ciągu kilkunastu minut.

W celu wypłacenia przesłanych pieniędzy należy zgłosić się do naszego Banku, wypełnić formularz WYPŁATA oraz okazać dowód tożsamości.

Formularz WYPŁATA powinien zawierać:

  • imię i nazwisko adresata,
  • imię i nazwisko nadawcy wraz z jego numerem telefonu,
  • spodziewaną kwotę przekazu,
  • miejsce nadania przekazu,
  • numer MTCN.
Wypłata następuje w walucie polskiej tj. PLN.

Z tytułu wykonania usługi wypłaty Bank nie pobiera od klienta żadnych opłat.