E-BANK


Karta VISA Business Debetowa | Karty płatnicze |

           

Karta VISA Business Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunku bieżącego. To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Korzyści z posiadania karty firmowej:

 • wygoda i bezpieczeństwo pracowników - dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. - nie są narażeni na utratę gotówki,
 • łatwa kontrola wydatków pracowników,
 • eliminacja zaliczek dla pracowników,
 • mozliwość ustawienia indywidualnych limitów transakcyjnuch do karty.

Karta umożliwia:

 • wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 5000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA ,Krakowskiego Banku Spółdzielczego) i sieci Planet C4Y ,
 • wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA ,
 • wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • aktywację karty za pomocš numeru PIN w bankomatach ,
 • dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą,

Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA Business Debetowa wynoszą odpowiednio:

 • 30.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
 • 5.0000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
 • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Karta wydawana jest na 3 lata .

Bezpieczeństwo
Używając karty VISA Business Debetowa , możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) VISA należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w Kredyt Banku (tel. +48 22 634 50 00 lub w serwisie BPS S.A +48 22 539 50 20 ,+48 86 216 11 82 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA

 • Zapraszamy do naszych placówek!

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.