SPLIT PAYMENT


| Mechanizm Podzielonej Płatności | Najczęściej zadawane pytania |

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062id=WDU20180000062 • Co to oznacza?

  Bank Spółdzielczy w Garwolinie ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT.

  Bank Spółdzielczy w Garwolinie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

  UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

  Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Garwolinie będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

  1. dotychczasowym sposobem,
  2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

  Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Garwolinie:

  • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
  • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Garwolinie,
  • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
  • w PLN.

  Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

  1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
   • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
   • numeru NIP kontrahenta,
   • kwoty brutto faktury,
   • kwoty VAT,
  2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
  3. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

  Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

  • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
  • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
  • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
  • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.