UBEZPIECZENIA


Ubezpieczenia w ramach umowy o współpracy z TUW Concordia S.ABank Spółdzielczy w Garwolinie posiada w swojej ofercie produkty Towarzystwa Ubezpieczeniowego Concordia. Możecie Państwo w naszych placówkach nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat z tytułu pośrednictwa, wykupić ubezpieczenie .Pozwoli to Państwu zaoszczędzić cenny czas, a nasi pracownicy służą pomocą przy wyborze najlepszego wariantu ubezpieczenia.

OFERUJEMY:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne m.in.: OC; AC; NW; Zielona Karta; assistance
 • Ubezpieczenia majątkowe ludności m.in.: ubezpieczenie mieszkań; budynków i lokali mieszkalnych; domków letniskowych oraz mienia ruchomego; bagażu podróżnego.
 • Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw m.in.: ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów; od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia; sprzętu elektronicznego; maszyn i sprzętu od awarii; ryzyk budowlano montażowych; mienia i towarów w transporcie krajowym i zagranicznym.
 • Ubezpieczenia dla rolników m.in.: ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych (sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, ruchomości domowe); ubezpieczenie upraw; obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych; obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.
 • Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i placówek oświatowych; sportowców, trenerów i instruktorów sportowych; lekarzy i pracowników służb medycznych; osób prowadzących hotele, schroniska, motele i zajazdy.
 • Obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej m.in.: obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolników; adwokatów; radców prawnych; notariuszy; rzeczników patentowych; doradców podatkowych; organizatorów imprez masowych.
 • Ubezpieczenia na życie m.in. ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe ,grupowe ubezpieczenie na życie dla klientów Banku ,ubezpieczenia Kredytów

  Zapraszamy do naszych placówek!

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą .