MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE

Bank Spółdzielczy w Garwolinie jest uczestnikiem międzynarodowych przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem Systemu Sami Swoi.

Chcesz szybko, prosto i bezpiecznie wysłać pieniądze z terytorium Wielkiej Brytanii w dowolne miejsce w Polsce? Skorzystaj z Systemu Sami Swoi a Twoje pieniądze trafią do adresata szybko, wyjątkowo tanio i bezpiecznie.

By przesłać pieniądze do Polski wystarczy:

  • zarejestrować się jednorazowo w Systemie na terytorium Wielkiej Brytanii (telefonicznie pod numerem 0845 868 2201 lub osobiście w jednym z oddziałów - zobacz na czym polega rejestracja),
  • wybrać rodzaj przekazu (na konto lub na okaziciela) ,
  • podać dane odbiorcy lub numer konta, na które Twoje pieniądze mają zostać przesłane
  • wpłacić pieniądze w punkcie Sami Swoi lub zdeponować je na koncie Sami Swoi . W przypadku przekazu na okaziciela poinformować wskazaną uprzednio osobę o przekazie podając jej numer transakcji, kwotę oraz adres placówki odbiorczej Pieniądze są odbierane bez wymogu posiadania rachunku bankowego ani czeków.

    Wypłata następuje w walucie polskiej tj. PLN.

    Z tytułu wykonania usługi wypłaty Bank nie pobiera od klienta żadnych opłat.