PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY


  Wzór wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego           
  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych obowiązujący od 30.01.2018 r.           
  Tabela - Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Garwolinie           
  Komunikat w sprawie zakresu informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy)           

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. W Banku Spółdzielczym w Garwolinie dostępny od 8 sierpnia br.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.


 Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku;
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych,szybkich przelewów w systemie Blue Cashe), w tym realizacji zlecenia stałego;
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP;
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej;


  • *bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Garwolinie, które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej