OPROCENTOWANIE

Ostatnia aktualizacja :

 Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych  *


 Oprocentowanie rachunków lokat terminowych   **
Istnieje możliwość zastosowania indywidualnych stawek oprocentowania .