KOMUNIKAT


Zmiana sposobu logowania do Internet Bankingu od 01.08.2016 r.


Szanowni Klienci

W związku ze wzmożonymi atakami na usługi bankowości elektronicznej oraz w trosce o jeszcze większą ochronę Państwa środków finansowych Bank Spółdzielczy w Garwolinie informuje , że od dnia 1 sierpnia 2016 r. dokonuje zmiany dotychczasowego sposobu logowania do systemu Internet Bankingu wprowadzając tzw. metodę maskowania hasła.

Maskowanie hasła polegać będzie na tym, że podczas logowania do Interenet Bankingu wyświetlana ilość pól może być równa lub mniejsza od długości naszego hasła oraz system poprosi o losowe wypełnienie określonych losowo pól brakującymi znakami .Każde następne logowanie do systemu Internet Banking będzie związane z losowym generowaniem różnej długości naszego hasła, a nie tak jak dotychczas całego hasła.

Dodatkowo od dnia 1 sierpnia 2016 r. ulegnie zmianie autoryzowanie dokonywanych przez Państwa przelewów. Dotychczas na potrzeby autoryzacji podawaliście Państwo jedynie losowe hasło z listy haseł jednorazowych - po zmianie oprócz podania hasła jednorazowego zajdzie konieczność podania dodatkowych dwóch cyfr z numeru rachunku bankowego, na który wysyłają Państwo swoje środki.

Ostatnim elementem modyfikacji systemu zabezpieczeń jaki wprowadzamy od dnia 01 sierpnia 2016 r. w usłudze Internet Banking będzie zastąpienie dotychczas stosowanej list haseł jednorazowych zdrapkami z hasłami oraz dla wszystkich chętnych możliwość zastąpienia ich autoryzacją za pomocą kodów SMS.

Mając na uwadze fakt aby wszystkie te zmiany przebiegły możliwie jak najsprawniej zachęcamy Państwa do kontaktu z placówką Banku prowadzącą Państwa rachunek w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Możecie Państwo również dzwonić do Centrali Banku.

Przykład logowania dotychczasowego (Obrazek 1) oraz z użyciem maskowania hasła (Obrazek 2). W systemie maskowanym podajemy tylko wybrane losowo znaki z hasła.

Obrazek 1. – logowanie dotychczasowe

Obrazek 2. – logowanie z maskowaniem hasła

Przykład zabezpieczenia polegającego na wprowadzaniu dwóch pierwszych cyfr kontrolnych z rachunku bankowego obiorcy przelewu. Klient wskazuje telefonicznie lub osobiście w Banku w jakich polach będzie wstawiał dwie pierwsze cyfry podczas wykonywania przelewów w usłudze Internet Banking.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą .