O BANKU


Obchody 100-lecia Banku

  Opracowanie "100 lat funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Garwolinie - strony 1-28

  Opracowanie "100 lat funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Garwolinie - strony 29-58


W dniu 04 października 2008 roku Bank Spółdzielczy w Garwolinie uroczyście obchodził jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta w Kościele P.W Przemienienia Pańskiego w Garwolinie .         Przed rozpoczęciem Mszy Świętej Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie Pan Ryszard Głaszczka zwracając się do zebranych gości stwierdził, że dla nas ludzi wierzących "najwspanialszym wyrazem wdzięczności Panu Bogu jest Msza Święta Dziękczynna za łaski otrzymane w ciągu tych 100 lat , a jednocześnie błaganie do naszego Pana i Stwórcy o dalsza opiekę na drodze istnienia i działania Banku " .

 Przewodniczšcy Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie Pan Ryszard Głaszczka zwraca się do zebranych gości Kościół Parafii P.W Przemienienia Pańskiego w Garwolinie

       Następnie została odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez ks. Prałata Ryszarda Andryszczaka Proboszcza Parafii P.W Przemienienia Pańskiego w Garwolinie - Dziekana Dekanatu Garwolin, ks. Prałata Juliana Jóźwika Proboszcza Parafii P.W Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie oraz ks. Włodzimierza Tendorfa Proboszcza Parafii P.W Wniebowzięcia NMP w Parysowie. Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił ks. Włodzimierz Tendorf , zwracajac uwagę ,że pracownikom Banku w ich pracy dla dobra klientów Banku powinno zawsze towarzyszyć Pismo Święte.

Pierwszy od lewej Burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski, Roman Odalski Prezes Zarzšdu BS Garwolin.Pani Stanisława Przšdka Poseł na Sejm RP.Pierwszy od prawej Ryszard Głaszka Przewodniczšcy RN BS Garwolin Pierwszy od lewej ks. Włodzimierz Tendorf.W środku ks. Prałat Ryszard Andryszczak.Pierwszy z prawej ks. Prałat Julian Jóźwik

Oprawę muzyczną w czasie Mszy Świętej zapewniła bardzo dobrze znana mieszkańcom naszego miasta orkiestra dęta OSP Garwolin. Po zakończeniu Mszy Świętej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie Pan Roman Odalski podziękował "Panu Bogu za to co dokonało się wśród nas w ciągu tych 100 lat , za wszystkich dobrych ludzi spotkanych na drogach naszego życia , zarówno tych żywych jak i umarłych".

Orkiestra Dęta OSP Garwolin Wejście do Hotelu Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem

       Wszyscy zaproszeni goście udali się do Hotelu Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem gdzie kontynuowano dalszy przebieg obchodów jubileuszu 100-lecia powstania i działalności Banku Spółdzielczego w Garwolinie.

       Przybyłych gości powitał Pan Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie Roman Odalski a dalszą część uroczystości poprowadziła Pani Małgorzata Jaroń .W uroczystości uczestniczyli między innymi : Pani Stanisława Prządka - poseł na Sejm RP , Pan Bogusław Kowalski - poseł na Sejm RP , Pani Barbara Kowalewska - Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie , Pani Danuta Twardowska Kierownik Biura Zarzadu Krajowego Związków Banków Spółdzielczych reprezentujaca Pana Eugeniusza Laszkiewicza - Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie , Pan Romuald Piotruk - Przewodniczący Rady Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie i jednocześnie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach, Pan Mirosław Potulski - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Pan Henryk Kondej - były Dyrektor Banku Rolnego w Garwolinie a następnie Dyrektor Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Pani Zofia Mucha - była Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie, prezesi zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych , przedstawiciele jednostek samorządów lokalnych , przedstawiciele zakładów i instytucji lokalnych , klienci Banku korzystający z usług Banku.

Powitanie przybyłych gości przez Prezesa Zarzadu BS Garwolin Romana Odalskiego Zaproszeni goście

       Po powitaniu wszystkich przybyłych gości przemówienie wygłosił Pan Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie Roman Odalski prezentując dotychczasowe osiągnięcia Banku i perspektywy jego rozwoju. Historię Banku Spółdzielczego w Garwolinie przedstawiła Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie Pani Alicja Kęckiewicz.

       Następnie przystapiono do wręczania odznaczeń. Na wniosek Pana Mirosława Potulskiego - Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., została nadana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego odznaka " Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej" dla Pana Romana Odalskiego - Prezesa Zarzadu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. Odznakę wręczyła Pani Barbara Kowalewska - Z-ca Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.
Nadana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego odznaka  'Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej' dla Pana Romana Odalskiego - Prezesa Zarzadu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. Pan Stanisław Śledziewski - Zastępca Prezesa Zarzšdu Krajowej Rady Spółdzielczej wręczył dla Banku Spółdzielczego w Garwolinie odznakę 'Zasłużony Dla Spółdzielczości'

Pan Stanisław Śledziewski - Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej wręczył dla Banku Spółdzielczego w Garwolinie odznakę " Zasłużony Dla Spółdzielczości -odznakę odebrał Pan Ryszard Głaszczka - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie.

Pani Danuta Twardowska w imieniu Pana Eugeniusza Laszkiewicza - Prezesa Krajowego Zwiazku Banków Spółdzielczych wręczyła dla Banku "Złoty Medal im.Franciszka Stefczyka" za znaczący dorobek organizacyjny oraz ekonomiczny w sektorze banków spółdzielczych , którą odbierał Pan Roman Odalski - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie.

        Pan Mirosław Potulski - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wręczył dla Banku Spółdzielczego w Garwolinie Statuetkę " Za zasługi dla Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości" .Statuetkę odebrał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie Pan Roman Odalski. Pan Stanisław Śledziewski - Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej wręczył odznakę " Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" dla następujacych osób :Ryszarda Głaszczka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej , Jadwigi Baran - Członka Rady Nadzorczej ,Jana Guli - byłego Członek Rady Nadzorczej , Bernarda Morenia - Członka Rady Nadzorczej Stanisława Ragusa - Członka Rady Nadzorczej , Stanisława Barbarczyka - Członka Rady Nadzorczej , Mariana Dobrzyńskiego- Członka Rady Nadzorczej, Stanisława Owczarczyka - byłego Członka Rady Nadzorczej , Jerzego Kwasa - byłego Członka Rady Nadzorczej ,Eugeniusza Popisa - byłego Członka Rady Nadzorczej , Kazimierza Baranka - byłego Członka Rady Nadzorczej Tomasza Witka - byłego Członka Zarządu , Jacka Knotka - byłego Członka Rady Nadzorczej , Stanisława Kostyrę - byłego Członka Zarzą du , Jana Salwę - byłego Członka Rady Nadzorczej , Kazimierza Sabałę - byłego Członka Rady Nadzorczej.

 Odznaczeni przez Pan Mirosława Potulskiego - Prezesa Zarzšdu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.  pracownicy Banku odznakš Odznaczeni działacze samorzšdu bankowego


Pan Mirosław Potulski - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wręczył pracownikom Banku obecnym i byłym odznaczenia " Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej" .Odznaczenia te otrzymali : Roman Odalski, Alicja Kęckiewicz, Ryszard Samson ,Romualda Cmiel , Halina Królik, Grażyna Kamola ,Barbara Sobiech , Krystyna Olek, Lucyna Zając ,Waleria Rogala , Teresa Balas , Grażyna Leszek, Janina Ośko, Barbara Baran , Wanda Frelik , Alicja Gromuł ,Teresa Kostyra ,Teodora Kuwał ,Marianna Łukasiak ,Bogumiła Pazura ,Wiesława Soszka ,Daniela Woźniak ,Wiesław Błaszczuk ,Janina Gorzkowska ,Teresa Kozicka ,Regina Lis ,Hanna Mucha ,Jadwiga Płatek ,Joanna Stułka , Bogumiła Wojda ,Halina Woźniak ,Maria Gielo , Elżbieta Janusiewicz , Grażyna Łączyńska , Jolanta Płatek ,Marianna Wasilka ,Zofia Mucha - była Prezes Zarzadu Banku Spółdzielczego w Garwolinie , Zofia Borowa - była Dyrektor Oddziału w Górznie , Marianna Gawrońska - Majek - była Dyrektor Oddziału Banku w Żelechowie ,Anna Węgrzynek - była Dyrektor Oddziału Banku w Wildze.

Ponadto Pan Ryszard Głaszczka - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego wręczył dyplomy uznania za wkład pracy na rzecz Banku dla członków Rady Nadzorczej w osobach : Witolda Sitka ,Stanisława Koca , Jana Piekarskiego oraz Zbigniewa Piesiewicza .

       W imieniu odznaczonych pracowników Banku głos zabrał Prezes Zarządu Pan Roman Odalski dziękując Kapitułom i osobom decydującym o nadaniu odznaczeń.

       Głos również zabrali przedstawiciele zaproszonych gości podkreślając znaczenie zasług Banku w rozwój lokalnej społeczności.Zaproszeni goście przekazali na ręce Pana Romana Odalskiego Prezesa Zarzšdu Banku Spółdzielczegow Garwolinie liczne gratulacje i życzenia dalszego pomyślnego rozwoju Banku w kolejnym 100-leciu.

Gratulacje od Pani Stanisławy Przšdka - Posła na Sejm RP Gratulacje od Pana Mirosława Potulskiego - Prezesa Zarzšdu BPS S.A Gratulacje od Pana Grzegorza  Woźniaka -Starosty Powiatu Garwolińskiego Gratulacje od Pana Tadeusza Mikuskiego -Burmistrza Miasta Garwolin

Obchody 100-lecia Banku uświetniły koncerty gwiazd polskiej estrady Krzysztofa Krawczyka i żeńskiego zespołu wokalnego "Nana" zwycięzcy opolskich debiutów 2005 ,dające okazję do świetnej zabawy .

Koncert Krzysztofa Krawczyka Koncert zespołu

Obchody 100-lecia Banku uświetniły koncerty gwiazd polskiej estrady Krzysztofa Krawczyka i żeńskiego zespołu wokalnego "Nana" zwycięzcy opolskich debiutów 2005 ,dające okazję do świetnej zabawy .

O godzinie 24-tej odbył się pokaz sztucznych ogni.
 Pokaz sztucznych ogni

Do tańca grał zespół muzyczny "ŁUK-BAND" .